W dniach 19-24 września, na zakończenie wakacji wyruszyliśmy do dawnego serca RP.
Członkowie naszej grupy skorzystali z gościnności Seminarium duchownego w Brzuchowicach i zakwaterowali się w pobliskim Domu Pielgrzyma.
Pasjonujący wyjazd był możliwością głębszego poznania kultury i pobożności prawosławnej. Kolejne dni wyjazdu umożliwiały poznanie dawnych ośrodków Polskości, takich jak: Lwów, Krzemieniec, Podchorce, Zbaraż.
Intensywna wycieczka oraz piękne wspomnienia na długo pozostaną w sercach uczestników.