Pięknie brzmiące, tak często powtarzane przez nas w tym roku słowa św. Brata Alberta – „Bądź dobry jak chleb” postanowiliśmy wcielić w życie! Tego roku, pod koniec listopada, już po raz kolejny włączyliśmy się jako darczyńcy w akcję Szlachetna Paczka.