28 i 29 marca, w prowadzonych przez nas rekolekcjach w Sulejówku, wzięło udział 80 dzieci z warszawskiej Prywatnej Szkoły Podstawowej im. Cecylii Plater-Zyberkówny. Przez te dwa dni staraliśmy się zapoznać dzieci z niezwykłą postacią św. Brata Alberta, wyjaśnić co to znaczy „być dobrym jak chleb”. Każdy z nas, bez wyjątku, jest powołany do bycia właśnie takim chlebem dla innych ludzi.