W dniach 16-18 października 2015r. odbył się w Naszej parafii kurs Filip. Aby wzrastać duchowo i tworzyć formację powinniśmy się rozwijać i pogłębiać wiedzę, dlatego też te rekolekcje miały umocnić i wzbogacić nas w wierze. Do uczestnictwa w kursie została zaproszona cała Nasza wspólnota. Było to niesamowite przeżycie duchowe. Treści bogate w Słowo Boże, świadectwa, spontaniczne modlitwy oraz pieśni urozmaicały trzy dni rekolekcji. Bez wątpienia ten czas pozytywnie wpłynął na każdego uczestnika z osobna, jak i na całą wspólnotę Klema.