„Czym jest kultura?

Kultura jest wyrazem człowieka. Jest potwierdzeniem człowieczeństwa. Człowiek ją tworzy – i człowiek przez nią tworzy siebie. Tworzy siebie wewnętrznym wysiłkiem ducha: myśli, woli, serca. I równocześnie człowiek tworzy kulturę we wspólnocie z innymi. Kultura jest wyrazem międzyludzkiej komunikacji, współmyślenia i współdziałania ludzi. Powstaje ona na służbie wspólnego dobra – i staje się podstawowym dobrem ludzkich wspólnot.”

Jan Paweł II

Labradorcuatro_racimos_de_uvas

Razem chcemy przeżywać radość dojrzewania do pełni naszego człowieczeństwa. Dlatego dostrzegamy potrzebę otwarcia się we wspólnocie na bogactwo kultury. W tym celu podejmujemy różne inicjatywy uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych: koncertach, filmach. W przyszłości chcemy również uczynić naszą kawiarenkę miejscem spotkań ludzi i świata kultury, które mogłyby uszlachetniać całą naszą wspólnotę parafialną.