25 maja odbył się w naszym mieście pierwszy, uwielbieniowy koncert „Grodzisk dla Jezusa”. Stanowił on odpowiedź na Jubileuszowy Rok Miłosierdzia.
Był również duchową formą przygotowania do tegorocznych Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Modlitwie towarzyszyły relikwie świętej siostry Faustyny oraz św. Jana Pawła II. W wydarzeniu towarzyszył nam ks. Biskup Rafał Markowski, a uczestników do śpiewu i tańca porwał zespół „Siewcy Lednicy”.
Zarówno w organizację, jak i samo uczestnictwo w koncercie aktywnie włączyli się członkowie naszej Grupy.