„Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili”

J 25, 40

Obmycie_nog

Jako wspólnota czujemy się powołani do złożenia świadectwa o Miłości jaką rodzi w nas spotkanie z żywym Bogiem. To Ona wzywa nas do tego, abyśmy stali się Jej świadkami w konkrecie naszego życia. Dlatego odpowiadając na wezwanie naszego Pana do miłości braterskiej, pragniemy podjąć zadania jakie stawia przed nami obecność drugiego człowieka. Wyraża się to w różnorakich działaniach, w których chcemy pochylić się nad biedą duchową i materialną bliźniego, spotykanego na naszej drodze.