We wspólnym wzroście duchowym ważne jest indywidualne ukierunkowanie. My jako członkowie wspólnoty chcemy i musimy być zorientowani na cel, którym jest Jezus Chrystus. Na to aby wszczepiać się w Krzew Winny którym On jest, trwać w Nim i przynosić dobry owoc, aby radość Jego była w nas i aby radość nasza była pełna.

Dlatego też istotne są filary naszej wspólnoty, które wyznaczają cel do którego dążymy i pomagają w jego osiągnięciu. Są one swego rodzaju drogowskazami, którymi mamy się kierować we wspólnotowym wzroście duchowym.

1.  Coroczne rekolekcje przeżywane razem z całą wspólnotą.

2.  Poznawanie Słowa Bożego, życie Nim i uroczyste przyjęcie Go do swojego życia w ciągu trzech lat od momentu przystąpienia do wspólnoty.

3.  Uczestnictwo we wspólnotowej Mszy Świętej, która jest szczytem i źródłem jednoczenia się wspólnoty z Bogiem i pomiędzy sobą.

4.  Pogłębienie życia duchowego poprzez regularną spowiedź (dążąc do spowiedzi przynajmniej raz w miesiącu), odnawiającej stan łaski uświęcającej, który umacnia relacje z Bogiem i drugim człowiekiem.

Lista naszych filarów nie jest zamknięta, będziemy do niej dopisywać kolejne drogowskazy. Nieustannie poszukujemy dróg, którymi prowadzi nas Duch Boży. 

Acueducto, Pamplona (Aqueduct, Pamplona)