W niedzielę 24 lutego trzy osoby z naszej wspólnoty po raz kolejny otworzyły się na wezwanie Pana, którym jest słuchanie Jego Słowa, podczas uroczystej ceremonii przyjęcia Słowa Bożego do swojego życia i serca. Obrzęd ten miał miejsce podczas comiesięcznej wspólnotowej Mszy Świętej, która gromadzi nas przy ołtarzu Pana. Była to bardzo radosna i ważna chwila dla Klemy, ponieważ wierzymy, że poprzez ten obrzęd Pan umacnia nas Swoją łaską do uważniejszego słuchania i wypełniania Jego woli, a także zaprasza nas do umacniania indywidualnej więzi z Nim. Dlaczego jest to dla nas tak ważne? Odpowiedź jest prosta – bo jako wspólnota przyjęliśmy za jeden z naszych filarów poznawanie Słowa Bożego i życie nim na co dzień, a poprzez to chcemy poznawać Chrystusa i stawać się Jego uczniami. Chcemy być zakorzenieni w Chrystusie i stawać się Jego latoroślami.

„Słuchaj, a będziesz miłował!”

Podszedł także jeden z uczonych w Piśmie, który się im przysłuchiwał, gdy rozprawiali między sobą. Widząc, że Jezus dobrze im odpowiedział, zapytał Go: „Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań?” Jezus odpowiedział: „Pierwsze jest: Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz jest jedynym Panem. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. Drugie jest to: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Nie ma innego przykazania większego od tych”. (Mk 12, 28-31)

Warto zwrócić szczególną uwagę w tym fragmencie Ewangelii na sam początek odpowiedzi Jezusa. Pan Jezus rozpoczyna przykazanie miłości wezwaniem: „Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz jest jedynym Panem”. Słuchaj, Izraelu! Pan wzywa Cię do otwarcia się na Słowo. Jeśli chcesz miłować, najpierw musisz nauczyć się słuchać, bo słuchanie jest pierwszym krokiem w dialogu z Bogiem. Wiara rodzi się ze słuchania. A można pójść jeszcze dalej i powiedzieć, że to miłość rodzi się ze słuchania. I do tego zaprosił nas Pan podczas obrzędu przyjęcia Jego Słowa – do doskonalenia się w słuchaniu i w Miłości do Niego oraz bliźnich. Daj nam do tego łaskę Panie!

Autor tekstu: Magdalena Filipek

Leave a Reply