W niedzielę, 26 listopada rozpoczęliśmy całoroczny cykl warsztatów z komunikacji interpersonalnej pt.”Komunikacja bez przemocy”. Są to warsztaty prowadzone przez p. Elżbietę Stawińską, wieloletniego pedagoga i doświadczonego psychoedukatora. Chociaż część z nas mogła się już spotkać z Panią Elżbietą podczas tegorocznych rekolekcji wspólnotowych przeżywanych pod koniec października w Laskach, to minione spotkanie było tak naprawdę oficjalnym rozpoczęciem warsztatów. Podczas comiesięcznych spotkań będziemy poznawać to, jak skutecznie i bez przemocy komunikować się w rodzinie, wspólnocie, wśród rówieśników i wszędzie tam, gdzie się znajdziemy. Będziemy uczyć się dostrzegać i nazywać uczucia swoje oraz potrzeby mojego bliźniego. Zajmiemy się odkrywaniem ścisłego związku, jaki zachodzi między swoimi uczuciami a własnymi potrzebami oraz tego, jak zależność tych dwóch elementów prowadzi do budowania poczucia własnej wartości oraz do uznania niezależności innych ludzi.

Jako Grupa formacyjno-ewangelizacyjna pragniemy spotykać się z Jezusem Chrystusem, który jest winnym krzewem, a za cel stawiamy sobie radosne głoszenie Dobrej Nowiny. Chcemy, aby ludzie, którzy zostaną postawieni na ścieżkach naszego życia odkryli jedyną i prawdziwą Miłość. Zatem chcąc zmieniać ludzi, zaczynamy od siebie!  

Z niemałym zamieszaniem w głowie, ogromną liczbą pytań i nie mniejszą fascynacją oraz ciekawością, co przed nami, czekamy na kolejne spotkanie już za miesiąc 🙂

Niech Pan Jezus będzie uwielbiony w Pani Elżbiecie, która prowadzi dla nas warsztaty i sprawia, że jeszcze bardziej „przychodzi do nas Ewangelia”, w Księdzu Macieju i wszystkich osobach dzięki którym ponad 30 osób może uczestniczyć w tych niezwykle wartościowych spotkaniach. I już teraz chwała Panu za ten czas i owoce, które rodzą się w naszych sercach, umysłach i czynach.

Autor tekstu: Agnieszka Sadowska

Leave a Reply