Rozwój wymaga czasu. Inaugurujemy różne wydarzenia , aby przypomnieć sobie prawdę o tym, że czas jest darem, w którym aktualizuje się nasze teraz i kształtuje przyszłość. Dlatego na początku roku akademickiego stajemy jako Grupa Akademicka „Klema”, gromadząc się wokół ołtarza, zawierzając ten rozpoczynający się rok, Bogu i Jego prowadzeniu. Chcemy w ten sposób przygotować się do rozpoznania i odczytania znaków czasu jakie Duch Święty stawia na naszej „klemowej” drodze.

Miniony rok formacji poświęciliśmy zgłębianiu znaczenia relacji z Bogiem i drugim człowiekiem. Ten czas pokazał nam jak ważne i konieczne jest budowanie dobrych oraz głębokich relacji. Ukazał jednocześnie pewne problemy, które utrudniają ich kształtowanie. Jednym z podstawowych wydaje się być niewystarczająca komunikacja. A przecież nie ma relacji bez komunikacji. Stąd ten najbliższy rok naszej formacji, kształtowania się naszego Ducha i sumień, chcemy poświęcić temu tematowi. Nie będziemy go jednak rozpatrywać czysto technicznie, ale spróbujemy na zagadnienie komunikacji spojrzeć możliwie najszerzej. Pomogą nam w tym zaproszeni goście, którzy poprowadzą w czasie naszych niedzielnych, formacyjnych spotkań konferencje i warsztaty. Będą to ks. Andrzej Bosowski i Pani Elżbieta Stawińska oraz jak zwykle niezastąpiony, nasz przyjaciel Mikołaj Grudziński. Już teraz ogarniamy ich modlitwą i poddajemy prowadzeniu Ducha Świętego. Trwajmy wszczepieni w Pana.

Autor tekstu: Ksiądz Maciej Czapliński

Leave a Reply