bieżmowanie ola

W tym roku, dzięki życzliwości naszego księdza proboszcza, włączyliśmy się w przepiękne dzieło formowania naszych koleżanek i kolegów z gimnazjum do przyjęcia sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej.

Kandydaci do  bierzmowania mieli szansę wysłuchać wykładów księdza proboszcza związanych z wiarą, prawdami tej wiary, które z chlubą wyznajemy, a które są podstawą naszej moralności. Jednak raz na jakiś czas gimnazjaliści witali na spotkaniach niepozornych studentów z GA Klema, którzy dzielili się swoimi doświadczeniami przeżywania kolejnych okresów liturgicznych, opowiadali o zachowaniach społecznych i proponowali, co można w sobie zmienić, aby nie ulegać temu, co nam świat złego proponuje.

8 kwietnia, w ramach jednego ze spotkań, pojechaliśmy wesołą gromadą – gimnazjaliści i członkowie Grupy Akademickiej z księdzem Maciejem na czele – do Świątyni Opatrzności Bożej na Diecezjalny Dzień Młodzieży. Uczestniczyliśmy w śpiewach, adoracji i uroczystej Mszy Świętej. Wysłuchaliśmy wielu świadectw i słowa, które skierował do nas ksiądz kardynał Kazimierz Nycz, w kontekście hasła przewodniego spotkania „Wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny”.

10 maja nadszedł dzień przyjęcia sakramentu – uroczystą Mszę Świętą odprawił ksiądz biskup Rafał Markowski, przekazując bierzmowanym wiele myśli, siejąc ziarno, które zacznie kiełkować i wzrastać w ich i w naszych sercach.

Spotkania były owocne nie tylko dla kandydatów do bierzmowania, lecz także dla nas. Była to wspaniała okazja, by pokazać, że młody Kościół żyje, powiedzieć o wspólnocie i zachęcić młodszych kolegów do podążania Bożą ścieżką. Pokazywaliśmy, że bierzmowanie nie jest sakramentem pożegnania z Kościołem, a radosnym początkiem drogi do poznawania swojego powołania.

Autor tekstu: Michał Jacyniuk

Dodaj komentarz