W naszym odkrywaniu Żywego Słowa pomaga nam ksiądz dr Krzysztof Siwek, doświadczony biblista wykładający na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym. W latach 2004 – 2008 odbył specjalistyczne studia z zakresu nauk biblijnych w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie oraz Szkole Biblijnej w Jerozolimie. W tym roku akademickim prowadzi dla nas cykl spotkań poświęconych Ewangelii św. Jana.